Retursystemet sørger for en rask, sikker og enkel ekspedering av tømte IBC og fat - uansett fabrikat!