Miljø

Vi har alle et ansvar for å ta hensyn til miljøet - i vår egen virksomhet og ovenfor våre omgivelser.

NCG-Noreko og Mauser Packaging Solutions reduserte under 2018 og i samarbeid med våre kunder, globale utslipp med mer enn 400.000 tonn drivhusgasser.
Dette oppnådde vi gjennom: