Miljö

Vi har alla ett ansvar att visa hänsyn för miljön - i vår egen verksamhet och våra omgivningar.

År 2018 minskade NCG-Noreko och Mauser Packaging Solutions i samarbete med våra kunder, globale utsläpp med mer än 400.000 ton växthusgaser. Vi uppnådde detta genom: