Om NCG-Noreko

Vi arbeider for en bærekraftig ressursbruk ved å forlenge emballasjens levetid og bringer verdi til våre kunder og deres kunder, våre omgivelser og våre ansatte.
.
NCG-Norekos formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering og anvendelse av industriell emballasje. Dette gjør vi primært ved å øke graden av gjenbruk og sekundært ved å øke andre typer av gjenvinning.

Via våre lokasjoner i Norge og Sverige samt Mauser Packaging Solutions globalt, arbeider vi aktivt med industrielle emballasjebrukere om en økonomisk og miljømessig optimal utnytelse av emballasjen gjennom hele emballasjens livsløp. I praksis samler vi inn og gjenvinner (rekondisjonerer) brukte stålfat, plastfat og IBC/pallcontainere. Til mange formål er rekondisjonerte stålfat, plastfat og IBC et fullverdig alternativ til ny emballasje. Fordelene er lavere pris og en positiv miljøgevinst.

Med fokus på et forutsigbart og bærekraftig kundeforhold gjennom raske og sikre innsamlinger og leveranser, tilfredsstiller vi våre kunders behov for riktig vare- og informasjonsflyt til en riktig pris, til riktig sted og til rett tid.