IBC pallecontainer

Vi fører nye IBC som er overensstemmende med ADR/RID og kjennetegnes av følgende:
  • Design av bur med høy vibrasjonsmotstand
  • Stablingskapasitet, 2 i høyden under transport og 3-4 under statiske forhold
  • Beholder med god mekanisk styrke, høy kjemisk resistanse og matvaresikker
  • Pall i enten tre (varmebehandlet iht. ISPN15), stål/plast kombinasjon eller plast (forsterket med stål)
  • Et godt utvalg av ventiler og overganger tilpasset ditt formål