PCR (Post Consumer Resin)

PCR (Post Consumer Resin) er den tekniske betegnelsen på plast som allerede er resirkulert og er klar til bruk igjen.

Det begynner med innsamling og sortering av resirkulerte produkter – for eksempel plastfat og IBC.
Vi er forpliktet til å redusere miljøpåvirkningen av produktene vi produserer. Ettersom Mauser Packaging Solutions dekker hele livssyklusen til industriell emballasje med innsamling og gjenvinning, blir brukt materiale samlet inn, resirkulert og benyttet i nye produkter av høy kvalitet med inntil 100% gjenvunnet plast.
Dette er et meget godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis og bærekraftig innovasjon gjennom økt materialgjenvinning.

Les gjerne mer her Brochure PE PCR Infinity