PCR (Post Consumer Resin) – cirkulär plast

PCR (Post Consumer Resin) är den tekniska termen på plast som redan är återvunnen och klar för användning igen.

Det börjar med insamling och sortering av produkter som redan är i omlopp – till exempel plastfat och IBC.
Vi är förpliktade efter att minska miljöpåverkan av de produkter vi producerar. Eftersom Mauser Packaging Solutions täcker hela livscykeln för industriell förpackning med insamling och återvinning, ser vi till att använt material som samlas in återvinns och används i nya högkvalitativa produkter med upp till 100% återvunnen plast.
Detta är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi i praktiken och hållbar innovation genom ökad materialåtervinning.

Läs mer här Brochure PE PCR Infinity