Denne personvernerklæringen gjelder for NCG-Noreko AS og NCG Noreko AB. NCG-Noreko er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn og behandles innen selskapene.

Om våre nettsteder
(noreko.com) ncg-noreko.com benyttes pr. i dag som en ren informasjonskanal til våre besøkere samt link til vårt logistikkverktøy ibc-collect.com.

ibc-collect.com benyttes som verktøy for logistikktransaksjoner, klassifisering og rapportering av våre innsamlingsaktiviteter.

Hva slags personopplysninger lagrer vi?
Vi lagrer personopplysninger som behøves for å utføre våre oppdrag overfor våre blivende, nåværende og gamle kunder og leverandører. Først og fremst er dette kontaktinformasjon i form av navn, telefonnummer og adresse samt e-post dialog. Denne informasjon lagres så lenge den er nødvendig eller så lenge vi iflg. loven er skyldige å gjøre dette. Deretter slettes dine personopplysninger.

Hvordan benytter vi dine personopplysninger?
Vi benytter personopplysninger til å håndtere bestillinger og leveranser; til å besvare spørsmål og henvendelser; til å sende informasjon om leveringsstatus; til å sende informasjon og nyheter knyttet til vår forretningsrelasjon.

Hvem har tilgang til dine personopplysninger?
Dine personopplysninger behandles kun av berørte avdelinger i selskapet. Opplysninger til tredje part benyttes kun for å levere ovennevnte tjenester til deg, for eksempel transportør i forbindelse med leveranse. Vi leverer ikke personopplysninger for markedsføringsformål til tredjepart.

Databehandleravtale
Hatteland Solutions leverer våre forretningskritiske IT driftsløsninger med utgangspunkt i deres høysikrede datasenter i Vats. De har ansvaret for den tekniske og sikkerhetsmessige delen av GDPR.
SuperOffice Online er vårt CRM-system som beskytter og administrerer data om våre kunder. CRM-systemet er beskyttet av et ISO 27001-sertifisert Information Management System. Dataene lagres i Europa.

Opplysninger om ansatte
NCG-Noreko behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Sletterutiner for personalopplysninger følger gjeldende lovverk. Opplysninger om navn, stilling og arbeidsområdet regnes for å være offentlige opplysninger og kan publiseres på NCG-Noreko’s nettsider.

Rettigheter
Du har rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve retting, sletting og begrensinger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. I de tilfeller hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Krav om innsyn skal være skriftlig og sendes til:
NCG-Noreko AS
Att. Personvernombud
Årvollskogen 80
1529 Moss