Denna personuppgiftspolicy gäller för Mauser-Noreko AS och Mauser-Noreko AB. Mauser-Noreko ansvarar för de personuppgifter som samlas in och hanteras inom bolagen.

Om våra webbplatser
noreko.com används i dag som en informationskanal till våra besökare och som en länk till vårt logistikverktyg ibc-collect.com.
Ibc-collect.com används som ett verktyg för logistikhantering, klassificering och rapportering av våra insamlingsaktiviteter.

Vilka slags personuppgifter lagrar vi?
Vi lagrar personuppgifter som krävs för att utföra våra uppdrag gentemot våra blivande, nuvarande och gamla kunder och leverantörer. Först och främst är detta kontaktinformation i form av namn, telefonnummer, adresser samt e-mail konversationer. Denna information lagras så länge den är nödvändig eller så länge lagen kräver att vi måste göra det. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?
Vi använder personuppgifter för att hantera beställning och leveranser; för att besvara frågor och förfrågningar; för att skicka information om leveransstatus; för att skicka information och nyheter knuten kring vår affärsrelation.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter hanteras enbart av berörda avdelningar i bolaget. Personuppgifter till tredje part hanteras endast för att kunna leverera ovanstående tjänster till dig, till exempel tranportör i samband med leverans. Vi delger inte personuppgifter som marknadsföringssyfte till tredje part.

Datahanteringsavtal
Hatteland Solutions hanterar våra affärskritiska IT driftslösningar med utgångspunkt i deras högsäkerhetsdatacenter i Vats, Norge. De ansvarar för den tekniska och säkerhetsmässiga delen av GDPR. SuperOffice Online är vårt CRM-system som skyddar och hanterar data om våra kunder. CRM-systemet är certifierat enligt ISO 27001 Information Management System. Data lagras i Europa.

Information om anställda
Mauser-Noreko hanterar personuppgifter om sina anställda för att administrera lön och personalfrågor. Dataraderingsrutiner för personuppgifter överensstämmer med gällande lagstiftning. Uppgifter om namn, ställning och arbetsuppgifter anses vara offentliga uppgifter och kan publiceras på Mauser-Norekos webbsida.

Rättigheter
Du har rätt till att kräva insyn i personuppgifter som vi hanterar om dig och om hur de hanteras. Du kan kräva rättning, radering och begränsning i hanteringen av dina personuppgifter enligt gällande personuppgiftslag. Vid de tillfällen där hantering av personuppgifter är baserat på samtycke, kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Krav om insyn skall vara skriftligt och skickas till:

Mauser-Noreko AS
Att. Dataskyddsombud
Årvollskogen 80
NO-1529 Moss