Kvalitet & Miljö

Kvalitet
Organiseringen av kvalitetsarbetet är integrerad i företagets organisation och inkluderar Kvalitespolicyy, Kvalitetsplanering, Kvalitetssäkring och Kvalitetsförbättring.
Vi försäkrar oss om att vi har nödvändiga tillstånd och intyg och arbetar i nära samarbete med våra kunder, anställda och myndigheter för att upprätthålla och förbätrra kvaliteten.
Kvalitetssystemet revideras årligen av NET - Nordisk Emballasjetesting AS www.net17025.com

HMS

Med tydlig och kommunicerat policy för vårt mål att vår verksamhet skall drivas utan skada på människor, utrustning eller miljö, ser vi till att våra medarbetare får nödvandig instruktion, utbildning och förvaltning för att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö.


Miljöpåverkan av vår verksamhet
NCG-Norekos formål er å bidra til en mest mulig miljøvennlig disponering av de industrielle emballasjeproduktene IBC, plastfat og NCG-Norekos målsätting är att bidra till största möjliga miljövänliga disponering och användning av använt industrielt emballage. Dette gör vi i första hand genom att öka graden av återanvändning och i andra hand genom att öka andra typer av återvinning.
Vi erbjuder ett effektivt retursystem i Sverige och Norge. Insamlingen hanteras i enlighet med statliga lagar och fördningar och som syftar att skydda miljön, öka graden av återanvändning och underlätta hanteringen av använda förpackningar.

För NCG-Noreko handlar det i första hand om att förlänga emballagets livslängd genom återanvändning. Men det händer ibland när vi mottar använt emballage för rekonditionering att det också kommer in fraktioner som inte lämpar sig för försäljning. Det är avfallsfraktioner som vi särbehandlar i samarbete med certifierade samarbetspartner. Vi kan därför garantera att all hantering, transport och bearbetning av sådana fraktioner sker på det mest miljövänliga sättet. De tas hand i olika materialfraktioner och skickas till materialåtervinning eller energiutvinning.
Ett viktigt resultat av rekonditionering är att man skiljer ut restinnehållet från emballaget så att emballaget kan återvinnas och att kemikalier och liknande kan hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att ta hand om begagnad industrielt emballage, hjälper vi våra kunder att följa miljölagar och bland annat bidra till att uppnå målet i det internationella programmet "Responsible Care".

Kontakta oss