Om oss

Vi arbetar för att förlänga emballagets livslängd och ger värde till våra kunder och deras kunder igen, våra omgivningar och våra anställda.
NCG-Norekos målsätting är att bidra till största möjliga miljövänliga disponering och användning av använt industrielt emballage. Dette gör vi i första hand genom att öka graden av återanvändning och i andra hand genom att öka andra typer av återvinning.
Genom våra anläggningar i Sverige och Norge och Mauser Packaging Solutions globalt, arbetar vi aktivt med industriella emballageanvändare om en ekonomisk och miljömässig optimal utnyttjande av emballaget genom hela emballagets livslopp.
I praktiken samlar vi in och återvinner (rekonditionerar) använt plåtfat, plastfat och IBC/pallcontainrar. Rekonditionerade plåtfat, plastfat och IBC är ett fullvärdigt alternativ till nytt emballage inom många områden. Fördelarna är ett lägre pris och en positiv miljögevinst. Krävs fabriksny emballage, levererar vi också det.

Med fokus på forutsägbarhet och ett bra kundförhållande genom snabba och säkra leveranser, tilfredställer vi våra kunders behov av rätt produkt- och informationsflöde, till rätt ställe, rätt plats och rätt tid.