Vi sørger for å redusere avfallet og forlenge emballasjens levetid.

Vi mener at industriell emballasje bør benyttes mer enn en gang. Gjenbruk forlenger levetiden og verdien på din emballasje.

Vi tilbyr ett effektivt retursystem av IBC og fat i Norge, Sverige og Danmark. Innsamlingen håndteres i samsvar med myndighetenes lover og forskrifter og har til hensikt å verne miljøet, øke gjenbruksgraden og underlette håndtering av brukt emballasje.
Globalt tilbyr Mauser Packaging Solutions et retursystem for brukt emballasje.

Vi tilbyr både standardiserte og kundetilpassede returprogram.

Miljøvennlig innsamling.
Mauser Packaging Solutions samler inn IBC og fat av alle fabrikat. I mange tilfeller kan en last av fat og IBC kombineres på en bil og dermed optimere innsamlingen ytterligere samt forbedre bærekraft og enkelhet for våre kunder.

Global innsamling og rekondisjonering bidrar til å redusere energiforbruk, råstoffforbruk og ikke minst spare miljøet med hundretusenvis av tonn klimagasser hvert år.
Eksempelvis reduserer gjenbruk av en enkelt rekondisjonert IBC utslippene med ca. 100 kg CO2 sammenlignet med å bruke en ny IBC.

Kundetilpassede løsninger
Sammen med dere kan vi utvikle en unik innsamlingsløsning for emballasje som kombinerer god service, høy kvalitet og optimal effektivitet.

Registrer deg her og få en konto, Skjema ny konto

For å delta i det globale Empty Packaging Pickup Program, fyll i Program registration Application