Vi hjälper till att minska avfallet och öka förpackningens livslängd.

Vi anser att förpackningar bör användas mer än en gång – i synnerhet större förpackningar så som IBC behållare. Återanvändning förlänger livslängden och värdet på er förpackning.

Vi erbjuder ett effektivt retursystem i Sverige, Danmark och Norge. Insamlingen hanteras i enlighet med myndigheternas lagar och förordningar och är avsedd att skydda miljön, öka återvinningsgraden och underlätta hanteringen av begagnade förpackningar.
Globalt erbjuder Mauser Packaging Solutions ett retursystem för tomma förpackningar/emballage.

Vi har både standardiserade och anpassade program för att returnera förpackningar från produktionsanläggningar och kunder.

Miljövänlig insamling av olika typer av förpackningar/emballage.
Mauser Packaging Solutions samlar in IBC och fat av alla märken. I många fall kan en kombination av fat och IBCer lastas på en lastbil och därmed optimera insamlingen ytterligare för att förbättra hållbarheten och enkelheten för våra kunder.

Global insamling och rekonditionering hjälper till att minska energi-, råvaruförbrukningen och sparar inte minst miljön med hundratusentals ton växthusgaser varje år.
Exempelvis reducerar återanvändning av en enstaka renoverad IBC utsläppen med 100 kg CO2 jämfört med att använda en ny.

Kundeanpassade løsningar
Tillsammans med er kan vi utveckla en unik insamlingslösning för förpackningar som kombinerar god service, hög kvalitetsstandard och optimal effektivitet.

Registrera dig här Skapa nytt konto

För att delta det globala Empty Packaging Pickup Program, fyll i Program registration Application